Janet Stump – nová riaditeľka Komunity diakonís ELCA

Po takmer ročnom období bez riaditeľky si Komunita diakonís Evanjelicko-luteránskej cirkvi USA a Kanady na volebnom zhromaždení v Retreat Centre sv. Pavla v Pittsburgu zvolila na štyri roky za svoju riaditeľku sestru Janet Stump. Komunita diakonís má vyše 130 ročnú históriu. Tvoria ju teologicky vzdelané a cirkvou ordinované ženy. Pracujú na rozličných postoch v zboroch alebo synodách. Sú to miesta v zdravotníctve, kresťanskej výchove, sociálnych zariadeniach a v cirkevných zboroch.
(www.elca.org)

Komentovať