9. NOVEMBRA

9. NOVEMBER

Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. Keď Boh videl ich skutky, že s aodvrátili od svojej zlej cesty, bolo Mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho.

Jonáš 3, 9 – 10

Keby sa Boh nezvykol hnevať, nebolo by nijakej nádeje na zlepšenie. Ak si v skúškach, strachu alebo nebezpečenstve, kajaj sa a skúmaj si srdce, či si sa Bohu odcudzil až tak, žeby si sa nemohol k Nemu vrátiť.
Ak si sa teraz rozhodol, že znovu sa chceš k Nemu ochotne vrátiť a prísť, On ťa chce znova prijať a ak tvoje hriechy, ktorých si sa proti Nemu dopustil úprimne ľutuješ a celým srdcom sa túžiš zbaviť sa ich, nemusíš si vonkoncom zúfať: Boh sa nehnevá, nezanevrel natrvalo v hneve, pretože ty si tiež nezanevrel na Jeho milosť a milosrdenstvo, aby si si nezúfal.

Martin Luther: Smerovník kresťansej cesty

Komentovať