29. OKTÓBER

29. OKTÓBER

Lebo hľa, tma kryje zem a temnota národy.

Izaiáš 60, 2 a

Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu.

Skutky 17, 29

Na Tvoju milosť myslíme, ó Bože, uprostred Tvojho chrámu.

Žalm 48, 10

Je pravdivé nemecké známe úslovie: Tmavé kostoly a jasné srdcia.
Jeden z takýchto kostolov vybudoval Abrahám; v ňom prebývalo Božie slovo a konali sa pravé služby Božie.
V súčasnosti sme svedkami nádherných chrámov, srdcia v nich však zostávajú temné alebo viac- menej zaslepené. Nie kamenné kvádre a nádherné budovy, ani zlato a striebro nie sú ozdobou chrámu, ale posväcuje ho Božie slovo, čisté učenie a kázeň. Kde ľudia Božie dobro príslušne ctia a zvestujú, a srdcia sa ním riadia a povzbudzujú, abyv boha verili a v núdzi Ho vzývali, tam je určite nádherný chrám Boží, aj keby to bol iba temný kút, číry vŕšok alebo strom. Je to takisto vhodný Boží dom a brána do nebies, i keď nekrytá a voľne pod nebom zostávajúca.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať