Konferencia v EELK

Od 19. do 21. októbra 2012 sa v kúpeľnom meste Nelijärve, Estónsko, konala piata konferencia rady predsedníctiev cirkevných zborov Estónskej evanjelicko-luteránskej cirkvi (EELK). Na konferencii sa zúčastnili ordinovaní, neordinovaní aj vedenie cirkvi. Témou konferencie bol duchovný rast zborov. Prerokovali problémy malých i veľkých, mestských i vidieckych zborov. Venovali sa základným úlohám v zbore: diakonii, práci s deťmi a mládežou a úlohe hudby. Na programe boli prednášky, semináre a modlitebné stíšenia. Neobišli ani súčasné ekonomické a finančné problémy, s ktorými zbory zápasia. EELK má v súčasnosti 166 cirkevných zborov.
(www.eelk.ee)

Komentovať