25. OKTÓBER

25. OKTÓBER

Čo je sväté nedávajte psom, ani svoje perly nehádžte sviniam.

Matúš 7, 6 a

Áno, milý Pane, niečo už aj majú. Keď ide o verejnú kázeň a Slovo rozosievané vo svete, nedokážeme zabrániť, aby aj tam nepadlo a neodtrhlo sa. Nedosiahli však to a chceme im v tom, pomôž, Bože, zabrániť, aby sväté nivočili.
Nepodstatné a okrajové sa im môže dostať, ide o slobodu telesnú. Ale je neprípustné, aby nejaký pes či ošípaná uchmatli čo aj len písmenko z Evanjelia, i keby hneď všetky knihy prečítali a všetky kázne vypočuli a namýšľali si, že sa všetkého zmocnili.
Ako sa to napokon končí s prenasledovateľmi a tyranmi? Akú odplatu dostanú? Akú hroznú nemoc dopustil Boh na Herodesa? Nik nemohol vydržať v jeho blízkosti pre neznesiteľný zápach, lebo sa mu rozkladalo telo a napadli ho červy, a po celom tele napuchol tak strašne, že nemal pokojnej noci ani dňa. Vozili ho do horských kúpeľov, kúpal sa v oleji; nebolo však nijakej pomoci, napokon sa prebodol mečom, ktorý si vyžiadal na očistenie jablka. Pri tyranoch a prenasledovateľoch sa predsa len pravda nezatají.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať