21. OKTÓBER

                                                         21. OKTÓBER

 

Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám prenesmiernu hojnosť večnej slávy.

 

                                                                                                                                      2 Korintským 4, 17

 

     Pretože vieme, že je plne v súlade s Božou vôľou, ak ochotne trpíme a Božiu česť naším utrpením dosvedčujeme a zviditeľňujeme, čo by sme nijakým iným skutkom lepšie neodkázali, a sme aj takí ľudia , ktorí bez utrpenia pre Slovo a vieru nemôžu zostať, a okrme toho máme predsa vznešené zasľúbenie, že náš kríž, ktorý na nás Boh zosiela, nie je niečím zlým, ale vzácnym a vznešením posväcovaním, prečo by sme sa zdráhali trpieť?

      Kto nechce trpieť, ten zomiera. Máme predsa mnoho útechy a zasľúbení, že On nás nenechá zabudnutých v utrpení, ale pomôže nám, aj keby si všetci ľudia zúfali.

     Preto, aj keď práve trpíš, neklesaj. Musíš niečo pretrpieť, nevedú všetky cesty len priamo. Je to tak dobre, áno tisíkrát lepšie, pre Krista trpieť, ktorý nám zasľúbil útechu a pomoc v utrpení, než pre diabla a bez útechy a pomoci si zúfať a zahynúť.

 

                                                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať