20. OKTÓBER

                                                         20. OKTÓBER

 

Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

 

                                                                                                                                                                    Ján 3, 5 b

 

     Ide o iné narodenie ako z otca a matky. Už aj to je Božie dielo, že sa človek obvykle narodí; avšak to koná Boh prostredníctvom otca a matky, a ide o narodenie z tela a krvi.

      Ale k narodeniu kresťana nemôže človek nič pridať a urobiť; musí platiť: Nie z krvi / ani z vôle muža/, lež z Boha narodený, z vody a z Ducha svätého. Tu vidíš možno vodu Krstu ako rosu ( Žalm 110) a počuješ obvyklé, hlasné slovo ako vietor; 

      Ducha však, a čo sa tu stáva, najmä ako býva človek očistený a kňazovi v ruke posvätený, a z dieťaťa pekla Božie dieťa sa stáva, to nedokážaš ani vidieť, počuť ani pochopiť.

 

                                                   Martin Luther: Smerovník kresťanskej cirkvi

     

       KRST Sv.

    

Komentovať