J.Vanags o spolunažívaní Lotyšov a Rusov v Lotyšsku

Arcibiskup Lotyšskej ev. lut. cirkvi Janis Vanags sa pre agentúru NRA vyjadril, že nechápe, čo sa rozumie pod integráciou.Rusi vždy ostanú Rusmi. "Skôr sa nám treba zamyslieť nad tým., ako Lotyši a Rusi vytvoria jednotnú spoločnosť so spoločnými cieľmi a hodnotami. Spoločným cieľom má byť lotyšský štát, v ktorom Lotyši môžu rozhodovať o svojom osude. Štátny jazyk má byť lotyšský.Myslím si však, že nemožno vytvoriť jednotnú spoločnosť, ak sa Rusom budú upierať možnosti zachovať si svoje hodnoty ", povedal Vanags. "Aj Lotyši sa majú naučiť po rusky, len tak môžu pochopiť tento národ", dodal.

(www.baznica.info)

Komentovať