Misijný deň maďarských evanjelikov v Tornali

V sobotu 22. septembra 2012 sa v cirkevnom zbore ecav v Tornali konal misijný deň maďarských evanjelikov. Prítomní na ňom boli väčšinou evanjelickí veriaci maďarskej národnosti z viacerých zborov Slovenska. Ako hosťujúci bol ev. cirkevný zbor Filadelfia z Nyírteleku pod vedením svojho duchovného Györfi Mihályia. Tento zbor je známy svojou misijnou činnosťou doma i v zahraničí. V kostole odzneli pozdravy za domáci zbor, potom sa predstavili zástupcovia prítomných cirkevných zborov. Prítomných pozdravila spevom slovenských piesní aj dievčenská skupina z dcérocirkvi Kráľ. Krátky pozdrav povedal aj susedný farár z Gemera D.Rusznyák a farár Nagy Olivér z cz Dolné Saliby. Témou evanjelizácie bolo heslo: Kríž ako pohoršenie.Kázeň povedal hosť z Maďarska . Osobné svedectvo predniesli rómski veriaci z Maďarska. Popoludní program pokračoval duchovnými príhovormi k téme, diskusiou a na záver bola prislúžená Večera Pánova.Podľa miestneho zborového kaplána Marcela Ištvána na podujatí bolo prítomných do 130 osôb. 

(www.evangelikus.hu; http:// filadelfia.lutheran.hu)

Komentovať