Členstvo v ev. cirkvi v Nemecku je jasne definované

V súvislosti s úpravami Katolíckej biskupskej konferencie Nemecka vo veci bývalých členov cirkvi, ktorí stratili nárok na vysluhovanie sviatostí, vykonávanie úradov a krstných rodičov, a pod., pre epd sa vyjadril predseda úradu EKD Hans Ulrich Anke. Stav  členstva v EKD je jasne definovaný. "Výstup z cirkvi má za následok stratu všetkých práv s týmto členstvom spojených." Týka sa to nároku na vysluhovanie cirkevných úkonov, prístupu k cirkevným úradom a krstnému rodičovstvu.Poznamenal, že krst platí aj naďalej po vystúpení z cirkvi.Evanjelická cirkev sa snaží pastorizáciou opätovne získať vystúpivších. Ročne sa v EKD vráti naspäť do cirkvi okolo 140 osôb. Cirkev je preto vďačná všetkým členom, ktorí sú s ňou solidárni platením cirkevnej dane.

(www.ekd.de)

Komentovať