Ekumena medzi protestantami a s rím. kat. cirkvou

Friedrich Weber, biskup Ev. lut. krajinskej cirkvi Braunschweigu a poverenec pre rozhovory s katlíckou cirkvou v Nemecku, jeden z troch členov čerstvo zvoleného predsedníctva GEKE, odpovedal na tri otázky nemeckej agentúry epd. Na otázku , aká je v súčasnosti ekuména medzi protestantskými cirkvami Európy, odpovedal, že je daná reformačným chápaním cirkvi: cirkev je tam , kde sa čistotne zvestuje evanjelium a vysluhujú sviatosti . Tieto princípy sú zakotvené v tzv. Leuenbergských zmluvách, ktoré zväčša akceptujú luteránske a reformované cirkvi. Malé rozdiely sú v chápaní a v prístupe napr. v otázkach homosexuality. Na druhú otázku o ekumenických rozhovoroch medzi GEKE a rím. kat. cirkvou, ktoré budú vo febr. 2013, odpovedal, že tam pôjdu siedmi protestantskí teológovia, na čele Vatikánu bude predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. Nie je cieľom definovať jednotnú cirkev, ale chápať ju v zmysle dokumentu Valného zhromaždenia SRC z New Delhi v r. 1961, kde je v ekuména definovaná ako "jednota v zmierenej rôznosti" (Einheit in versöhnter Verschiedenheit). Na tretiu otázku, čo je to zmierenie a ako sa koná, odvetil, že zmierenie- jednotu treba doriešiť v spoločenstve sviatostí, vo vzájomnom uznaní úradov a v odstránení vzájomných odsúdení učení.

(www.ekd.de)

Komentovať