Ťažké položenie kresťanov na Strednom Východe

Položenie kresťanov na Strednom Východe je neudržateľné. Denne sú vystavovaní útokom, vraždám, ich domy a chrámy podpaľujú a pustošia. Na VZ GEKE vo Florencii informovala o tejto situácii tlač Rosangela Jarour , generálna tajomníčka Spoločenstva evanjelických cirkví Stredného Východu so sídlom v Beirute, Libanon. "Nechceme sa stať utečencami, ale chceme pokojne žiť so všetkými právami a povinnosťami občanov v našej domovine. Ona sama pochádza z Homsu,Sýria, kde sa vedú urputné boje. To už nie je demonštrácia za slobodu, ale sú to boje a násilie extrémnych síl. Kresťania strácajú svoje práva, domovy a vo svetskom práve ho nahrádza právo islamu.

Spoločenstvo evanjelických cirkví na Strednom Východe reprezentuje asi 2 milióny kresťanov zo 17 luteránskych, reformovaných a anglikánskych cirkví.

(www.eni.ch)

Komentovať