Ordinácia pastorov v ELCI

V nedeľu 16. septembra t.r. v chráme sv. Juraja v cirkevnom zbore Koltuši Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku sa konali slávnostné služby Božie, počas ktorých boli ordinovaní noví služobníci na Pánovej Vinici. Synodná rada dala súhlas k ordinácii za pastora diakona Sergeja Peršina. Bude slúžiť v cirkevnom zbore v Joškar Olinsku v marijskej a ruskej reči. Súčasne boli ordinovaní za pastorov ELCI 4 fínski misionári – magistri teológie. Ordináciu vykonal biskup ELCI Arri Kugappi. 

(www.elci.ru

Komentovať