18. SEPTEMBER

                                                         18. SEPTEMBER

 

Duch pravdy…nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci.

 

                                                                                                                                                            Ján 16, 13 b , c

 

     Duch Svätý sa tu označuje za kazateľa takého druhu, ktorého nemusí človek hľadať kdesi v nebesiach, ako vetroplachovia, ale dosvedčuje a učí, že je pri a so Slovom, a Slovom nás chce uviesť do všetkej pravdy.

     Lebo ja tiež som taký poloučený doktor, čím sa veľmi nechválim pred učenými duchmi, ktorí už dávno ponad všetko Písmo odplávali kdesi do mračien a Duchu Svätému sa pod krídla uložili. Častá skúsenosť ma poučila, že keď na mňa diabol naliehal, lákajúc ma preč od Písma, nuž začal som so svojimi myšlienkami unikať kdesi do výšav, až ma priviedol k tomu, že som nevedel, kde je Boh a kde som ja.

 

                                                                 Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty 

Komentovať