24. zasadnutie ILC v Kanade

16. septembra t.r. službami Božími v kaplnke Luteránskeho teologického seminára Concordia v meste St. Catharina pri Niagara Falls, Kanada, bolo otvorené 24. zasadnutie Medzinárodnej luteránskej rady -International Lutheran Council (ILC). SB viedol Ralph Mayan, výkonný tajomník ILC. Slovo Božie zvestoval predseda Robert Bugbee, vedúci duchovný hostiteľskej Luteránskej cirkvi Kanady. Témou zasadnutia je " Hermeneutika – chápanie Písma svätého". Prvú prednášku na túto tému predniesol prof. Edward Kettner z Concordia Lutheran Seminary v Edmonton, Kanada. V ILC pracuje 34 konfesionálnych lut. cirkví z celého sveta, ide o cirkvi duchovne spriaznené s LC MS v USA.

(www.selk.de)

Komentovať