13. SEPTEMBER

                             13. SEPTEMBER

 

Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu…

 

                                                                                                                                                        Rímskym 12, 19 a

 

     Keď sa vám deje krivda, je tu hneď prejav tela a krvi; dostáva sa k slovu telo a krv, začína vrieť a zúriť so zlosťou a netrpezlivosťou. Lebo bezprávie a násilie vyvoláva v nás prirodzený bôľ. Preto sa človek musí brániť a postaviť sa proti tomu. Keď trpíš, ešte nemusíš byť príčinou , ale keby si sa pomstil za to spôsobom, že by si znovu ubližoval, to je zakázané.

     Preto dbaj o to,  aby sa právo iných neporušovalo ani nezrušovalo, ale zostávalo pospolu v súlade, aby teda oboje zostávalo v platnosti. Ak nemôžeš svoje právo dokázať bez spôsobenia ešte väčšieho bezprávia, daj tomu pokoj; lebo tu neplatí: bezprávie bezprávím chrániť, alebo trestať. Boh nechce, aby pre tvoju štipku práva stratilo platnosť právo celého sveta.

 

                              Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať