Delegácia ELCA na návšteve Číny

Predsedajúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Mark Hanson sa v dňoch 11. až 17. septembra t.r. stretol s vedúcimi predstaviteľmi protestantských cirkví v Číne, a to v meste Šanghaji a s regionálnymi zástupcami privincie Sečuan. Predmetom rozhovorov budú otázky evanjelizácie, spolupráce v sociálnej oblasti, najmä pomoci občanom v katastrofách, ako aj v oblasti vzdelávania. Biskup Hanson bude kázať v cirkevnom zbore Luzhoun, kde si prezrie aj nemocnicu a stredisko pre handikepovaných. Biskupa po Číne sprevádzajú: Rev. Rafael Malpica Padilla, výkonný riaditeľ pre globálnu misiu ELCA a Rev. Franklin Ishida, riadiaci službu ELCA pre ázijsko-tichomorskú oblasť. 

(www.elca.org)

Komentovať