Zo zasadnutia biskupskej konferencie Fínska

V dňoch 11. a 12. septembra 2012 v meste Rovaniemi zasadala Biskupská konferencia Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska. Hlavným bodom bolo prerokovanie a schválenie korešpodenčnej školy – vzdelávania cez internet .Biskupi schválili webový text konfirmačnej prípravy pre dospelých. Vo Fínsku sa ročne konfirmuje až do tisícky dospelých Fínov. Absolvovanie tohto kurzu je podmienkou pre prijatie krstného rodičovstva a cirkevného sobáša. Biskupská konferencia mala poradný rozhovor o posilnení jednoty cirkvi a o obnove ústredia cirkevnej správy. Ďalej si vypočula a opatrila poznámkami informácie Komisie pre teologické vzdelávanie a Výboru pre vzdelávanie kantorov za rok 2011 a schválila plán činnosti týchto grémií pre rok 2013.

(evl.fi)

Komentovať