Čomu veria Obama a Romney?

Pre magazín "Cathedral Age" prezident Obama a jeho vyzývateľ odpovedali na otázky , aké kresťanské hodnoty majú význam v ich životoch. Odpovede sú súčasťou predvolebnej kampane pre prezidentské voľby v novembri t.r. Na otázku, akú úlohu hrá viera vo vašom živote, odpovedal Obama: "perspektívu a istotu, ktoré by som ináč nemal, totiž , že som milovaný." Jeho viera vzrástla po zvolení za prezidenta. Vyznal, že sa v úrade viacej modlí. "Je dobré vedieť, že na konci každého dňa máte vedomie, že Boh je tým, ktorý má nakoniec  vládu." Jeho túžbou je milovať Boha z celého srdca a celej duše a blížneho ako seba samého. Vždy sa mu to však nedarí. Romney:"Viera je integrálnou súčasťou môjho života už od detstva." Jeho obľúbeným veršom sú slová z Mt 25,35-36. Obama má rád žalm 46 a Iz 40,31. Na otázku prezidentovi Obamovi, že niektorí ho nepovažujú za pravého kresťana -protestanta, ale tajného moslima, odpovedal, že proti tomu nemôže nič robiť, je prezidentom, v dennom živote musí konať tak, aby presvedčil obyvateľov o svojej viere v Ježiša Krista. Kandidátovi republikánov Romneyovi zasa vytýkajú, že je sektár, kazateľ mormónov.Odpovedal: "Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn, záchranca ľudstva."

(www.idea.de)

Komentovať