27. AUGUST

                              27.  AUGUST

 

Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

 

         1.    Korintským 1, 18

     Je najvyššou múdrosťou, spoliehať sa na bezvládnu postavu ukrižovaného Krista a nepohoršovať sa na Ňom, aby sme o Bohu nevedeli a neuvažovali nikdy inak, než že je ukrižovaný. Myšlienky o Jeho Majestáte sú veľmi nebezpečné. Do predstavu Majestátu sa môže vpliesť zlý duch; predstava Ukrižovaného mu je však cudzia. V tejto je prekonaný a zhodený na zem, preto sa naň hnevá najnevraživejšie. Keď ti diabol v srdci hlodá, tvrdiac, že Kristus je iný Muž, ako Ho podáva apoštol Pavel, povedz len toľko: nemáš pravdu, vo všetkých tvojich slovách je lož. Ani nikdy ich neprijímaj.

Ten Jediný, ktorý má moc spasiť, má byť za takého pokladaný, akoby nebolo iného takého človeka na zemi než jedine On, a že všetka Božia útecha a zasľúbenia v Písme svätom smerujú jedine k Nemu, že boli napísané jedine kvôli Nemu.

 

                              Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať