Odišiel vladyka Ján

Dnes sa veriaci PCS a verejnosť rozlúčili s dlhoročným hierarchom Pravoslávnej cirkvi na Slovensku -vladykom Jánom. Počas môjho aktívneho pôsobenia ako tlačového tajomníka ECAV na GBÚ v Bratislave v rokoch 1992-99 mal som česť o.i. osobne sa stretávať aj s predstaviteľmi iných cirkví na Slovensku. Boli to väčšinou porady vo veciach mediálnych. Jedným z takýchto predstaviteľov bol aj vladyka Ján. Hoci vtedy arcibiskupom prešovským ešte nebol, nositeľ tohto úradu arcibiskup Nikolaj bol však už vo vysokom veku a chorľavý, preto na tieto porady za PCS chodieval vladyka Ján. Dnes sa po smrti o ňom hovorí a píše, že bol jednoduchým a skromným človekom. Skutočne to môžem aj ja potvrdiť. Neviem, či PCS v tom čase nemala šoféra a auto pre biskupa, ale on zásadne do hlavného mesta cestovával vlakom. V tom čase mal značnú nadváhu a už sa sťažoval na srdiečko. Čoskoro na radu lekárov začal sa zbavovať zbytočných kíl a po nejakom čase sa výsledok ukázal v priaznivom svetle.  Hodno spomenúť, že Ján sa po teologických štúdiách oženil so Žofiou Spišákovou v r. 1958. Tá po ťažkej chorobe zomrela v r. 1980, zanechajúc štyri deti. Keď prišiel do Bratislavy na poradu a ešte bola rezerva času, prichádzal ku mne do mojej kancelárie, kde sme si mohli neformálne pohovoriť. Toto sú moje spomienky na tohto Božieho služobníka.

Večnaja pamjať.

Komentovať