Odišiel vladyka Ján

Dnes sa veriaci PCS a verejnosť rozlúčili s dlhoročným hierarchom Pravoslávnej cirkvi na Slovensku -vladykom Jánom. Počas môjho aktívneho pôsobenia ako tlačového tajomníka ECAV na GBÚ v Bratislave v rokoch 1992-99 mal som česť o.i. osobne sa stretávať aj s predstaviteľmi iných cirkví na Slovensku. Boli to väčšinou porady vo veciach mediálnych. Jedným z takýchto predstaviteľov bol aj vladyka Ján. Hoci vtedy arcibiskupom prešovským ešte nebol, nositeľ tohto úradu arcibiskup Nikolaj bol však už vo vysokom veku a chorľavý, preto na tieto porady za PCS chodieval vladyka Ján. Dnes sa po smrti o ňom hovorí a píše, že bol jednoduchým a skromným...