8. AUGUST

8. AUGUST

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Žalm 19, 8 b

Biblia a písmo nie je takou knihou, ktorá má svoj pôvod v rozume a ľudskej múdrosti. Východiskom vedcov a umelcov je rozum, rozumom môžu byť prijímaní a pochopení. Ale učenie Mojžiša a prorokov nepramení z rozumu a ľudskej múdrosti. Kto sa rozhodne obsiahnuť Mojžiša a prorokov rozumom a Písmo prispôsobovať, a manipulovať s ním tak, aby s rozumom súhlasilo, má úplne zlý prístup.

Mojžiš a proroci sú takí učitelia, ktorí múdrych a šikovných v nerozumných menia a rozumu oči vykolú, i keď inak môžu byť rozumní a veriaci. Kde sa tak nedeje, dochádza k sporom, hnevom alebo otvoreným škriepkam. Preto niet inej cesty; kto chce prijať a pochopiť Písmo, musí sa stať nerozumným. Kto sa v tejto oblasti chce uberať cestou rozumu a šikovnosti, aby našiel súlad a ako sa mu to hodí, nič nevyrieši; zostáva nevydareným žiakom.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať