28. JÚL

                                                         28. JÚL

 

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.

 

                                                                                                                                                                     Ján 17, 24

 

      To je posledná, ale najpotešujúcejšia časť v tejto modlitbe za všetkých, ktorí milujú Krista, že On sa o nás stará a zasľubuje nám zabezpečiť nádheru, teda že máme  s Ním prebývať a zúčastňovať sa dobrotivosti Božej, ako on pri svojom Otcovi. Neklesajte na mysli a nebuďte ustarostení, kam a ako sa dostanete. Nechajte len svet a diabla vyčíňať a zúriť, mordovať a upaľovať, zo sveta vás vyháňať, nesmiete sa umárať starosťami a uberajte sa tam, kam túžite a kde môžete bezpečne odpočívať a zostať ochránení pred  pred svetom a všetkými diablami.

Kde je teraz, alebo ako sa nazýva to miesto? V náručí a objatí Otcovom, kde anjeli poletujú, vznášjú sa a slúžia. Preto máme tento výrok pokladať za veľký vankúš a páperové lôžko našej duše a uberať sata s rozradostneným srdcom, až raz nadíde utešená chvíľka, keď od hriechu a akéhokoľvek nešťastia, ako aj diabla a sveta sa oddelíme a dôjdeme do veľkého pokoja a radosti.

 

                                                          Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať