Duchovné dni EL cirkvi Ingrie v Rusku

 V döch 3.,4. a 5. augusta 2012 v obci Gubanicy  v Petrohradskej oblasti sa budú konat

Duchovné dni ELCI. Program je založený na bratskom stretnutí veriacich, vzájomné rozhovory, práca s Písmom, športové súřaže , modlitby, svedectvá, večedrné posedenie pri vatre, spovede, bohoslužby, Večera Pánova. 

(www.elci.ru/

 

Komentovať