30. JÚN

                                                          30. JÚN

 

Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.

 

                                                                                                                                                         Rímskym 4, 5

 

     Čo je Peter a Pavel? Čo je anjel z neba, čo je všetko stvorenie oproti tomuto článku ( o ospravedlnení hriešnika pred Bohom), ktorý učí, ako a čím sa človek zbavuje hriechov, teda pred Bohom býva ospravedlnený a blahoslavený?

     Ak pochopíme tento článok správne a čisto, máme to pravé nebeské Slnko. Ak ho stratíme, nemáme nič iného než pekelnú temnotu.

      Preto nie kvôli Petrovi ani Pavlovi, áno, ani kvôli nejakému anjelovi z nebeies, lež buď si tu načistom sám, lebo človek ho nedokáže ( najmä tento článok o ospravedlnení hriešnika pred Bohom) nikdy dostatočne zhodnotiť a obhájiť.

 

                                                                     Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

 

Komentovať