1. JÚL

                                                          1. JÚL

 

… a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

 

                                                                                                                                   Matúš 16, 18

 

     Potomkovia naši, modlite sa usilovne a skúmajte Božie slovo, udržujte aj slabučký plamienok Boží, buďte ostaražití a pripravení, ako tí, ktorí celé hodiny  musia plniť strážnu službu, aby vám diabol sklo a okno nerozbil, dvere a strechu nevyrazil, svetlo nezhasil. Lebo on nezomiera pred súdnym dňom; ja i ty musíme zomrieť a keď budeme mŕtvi, diabol zostane tým, ktorým bol v každom čase, a neopustí od svojho boja. Bože, pomôž nám. 

– Lebo my nie sme veru tí, ktorí môžu cirkev zachrániť, neboli to ani ani naši predkovia, nebudú to ani naši potomkovia, ale Ten, ktorý bol, je a bude, ktorý sa osvedčuje: Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta, Ježiš Kristus včera i dnes, ktorý bol a bude. Áno, takto sa volá tento Muž, a tak sa nevolá nijaký iný muž a ani sa nebude volať.

 

                                                  Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať