Konečné výsledky zo sčítania r.2011 – náboženstvo

Najpočetnejšou cirkvou na Slovensku je Rímskokatolícka cirkev. Účasť na náboženskom živote, resp. vzťah k nej deklarovalo 62 % obyvateľov SR. Kým podiel obyvateľov, ktorí si uviedli Rímskokatolícku cirkev, ako aj podiel obyvateľov, ktorí si uviedli ďalšie najpočetnejšie cirkvi – Evanjelickú cirkev augsburského vyznania (5,9 %), Gréckokatolícku cirkev (3,8 %) a Reformovanú kresťanskú cirkev (1,8 %) sa na Slovensku v porovnaní so sčítaním v roku 2001 znížil, počet obyvateľov bez vyznania sa za rovnaké obdobie mierne zvýšil, z 13 % v roku 2001 na 13,4 % v roku 2011.

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania

Najpočetnejšie cirkvi podľa SODB 2011 sú:

RKC  – 62 % ,roku 2001 – 68,9%

ECAV – 5,9%, roku 2001 – 6,9%

GKC – 3,8%, roku 2001 – 4,1%

Byz vyznania – 13,4%, roku 2001 – 13%

Nezaregistrovaní – 10,6%, roku 2001 – 3.0%.

ECAV má najsilnejšie zastúpenie v týchto krajoch:

Banskobystrický – 10,6%; Žilinský – 8,9%; Trenčiasnsky – 8,1%.

Najslabšie zastúpenie má ECAV v krajoch:

Nitriansky – 2,8%; Trnavský a Košický – zhodne po 3,7%.

Účasť na náboženskom živote alebo vzťah k rímskokatolíckej cirkvi deklaroval najvyšší podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v Nitrianskom kraji (70,5 %) a v okrese Námestovo (95,2 %). Evanjelická cirkev a. v. mala najsilnejšie postavenie v Banskobystrickom kraji (10,6 %) a v okrese Myjava (50,9 %), gréckokatolícka cirkev v Prešovskom kraji (14,1 %) a v okrese Medzilaborce (50,4 %), reformovaná kresťanská cirkev v Košickom kraji (5,5 %) a v okrese Komárno (15,5 %). K pravoslávnej cirkvi sa prihlásil najvyšší podiel obyvateľov s trvalým pobytom v Prešovskom kraji (3,6 %) a v okrese Medzilaborce (27,2 %). Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov bez vyznania bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji (26,8 %) a v okrese Bratislava V (32,9 %).

(Štatistický úrad SR)

Komentáre k “Konečné výsledky zo sčítania r.2011 – náboženstvo

 1. miro_ilias

  nakolko ide len o formalne zakruzkovanie nabozenskej prislusnosti obcanom,  ktore nic nevypoveda o jeho skutocnej angazovanosti v danej cirkvi/nabozenskej skupine (inak tu su tie vysledky scitania).

  Inak realne cisla, kolko nabozenstvo stoji, su v tabulke cirkevneho odboru Ministerstva kultury SR "Poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpoctu v rokoch 2000 až 2011 pre cirkvi a náboženské spolocnosti na platy duchovných a prevádzku ústredí".

  Skombinovanim poctu obcanov, hlasiacich sa k nejakej cirkvi podla scitania 2011, a minutej sumy zo statneho rozpoctu na niektoru cirkev z roku 2011 z tabulky cirkev.odboru mi vyjde cca 6.4 EUR na rok pre RKC-hlasiaceho sa obcana, cca 11.7 EUR pre veriaceho ECAV, cca 50 EUR pre hlasiaceho sa k Novoapostol.cirkvi a asi 94 EUR  pre hlasiaceho sa k bratskej cirkvi SR. Zidov. naboz.obec by mala asi 63 EUR na clena/rok. VID TATO TABULKA.

  Do tejto uvahy som nezahrnul financovanie extra organov vytvorenych cirkvami (ako biskupska konferencia SR, biskupsky urad ECav atd).

   

   

Komentovať