Menej pracovať a vyšší plat

Podľa novej dohody medzi odborovými organizáciami a zamestávateľskou organizáciou Švédskej cirkvi budú mať pastori nárok na 15 dní náhradnej dovolenky (doteraz to bolo 10 dní) za to, že musia pracovať počas sviatkov. Súčasne sa im zvýši aj plat o 2,6%. Toto nariadenie sa bude vzťahovať na 22 tisíc zamestnancov Švédskej cirkvi, vrátane diakonov a učiteľov. Jeho platnosť bude trvať jeden rok.

(www.dagen.se)

Komentovať