11. JÚN

                                                          11. JÚN

 

Kto mňa videl, videl Otca.

 

                                                                                                                                                                Ján 14, 9 b

 

      

     Boh mi hovorí: Hľa, tu máš môjho Syna, Toho počúvaj a prijmi. Keď to urobíš, budeš si istý vo svojej viere a blahoslavenstve. Áno, vravíš, neviem však, či vo svojej viere dokážem aj zotrvať. Nuž, predsa len príjmi súčasné zasľúbenie a odpustenie, a chráň sa, aby si bezočivo alebo všetečne tajomnú Božiu radu skúmal.

Ak veríš v zjaveného Boha a Jeho slovo prijímaš, bude ti aj skrytý Boh zjavený. Kto vidí mňa, vidí aj Otca. Kto však Syna zavrhuje, zavrhuje so zjaveným Bohom aj skrytého Boha, ktorý sa nezjavil. Ak si sa pevnou vierou so zjaveným Bohom spojil tak, že ti v srdci rozhoduje a Krista nechceš stratiť, si dobre vystrojený a budeš sa učiť chápať skrytého Boha.

 

                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať