Kristove dni v Bádensku-Württembersku

Vo štvrtok 7. júna t.r. počas kat. sviatku Božieho tela a krvi je v spolkovej krajine Bádensko-Wuerttembersko deň pracovného pokoja. Už 55 rokov tam organizujú pre evanjelikov tzv. Deň Krista. Tohto roku bolo spolu 19 regionálnych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo vyše 11 tisíc evanjelických kresťanov. Počas bohoslužieb vyše 50 rečníkov vykladalo Bibliu o úlohe kresťana. V "Slove ku stavu" sa kritizuje, že v cirkvi sa stále viacej spochybňuje Biblia ako základný dokument viery. Organizátormi podujatí bolo wuerttemberské Kristovo hnutie "Zivý zbor" a Evanjelické združenie za Bibliu a vyznanie v Bádensku.

(www.idea.de)

Komentovať