9. JÚN

                                                          9. JÚN

 

A ktokoľvek by opustil domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku (alebo ženu) alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viac dostane a bude dedičom večného života.

                                                    

                                                                                                                                                       Matúš 19, 29

 

      Ak je náš Boh milostivý, ktorého záruku  máme, najmä Jeho Syna, ponúknutú Krstom, Sviatosťou a Evanjeliom, potom môžeme a máme dúfať v Jeho milosť, nech sa deje ako On chce. Čo na tom, že prídeme o telo a život, otca a matku, bratov, kráľovstvo a kniežatstvo, česť a moc, a všetko, čo sa na zemi dá pomenovať, ak nám zostáva milosť, že je naším Otcom, Jeho Syn naším bratom, Jeho nebesá a stvorenstvo naším dedičstvom a všetci anjeli a svätí sú našimi brati a sestrami? Tu prídeme sotva o jediný halier, keď aj všetko stratíme a dostaneme tam nielen kráľovstvo, ani nebesá, ani zem, ale Boha samého a večný život.

 

                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

  

Komentovať