3. JÚN

                                                           3. JÚN

 

Lebo jeho som si vyhliadol, aby prikazoval svojím synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo, aby tak splnil Hospodin Abrahámovi, čo mu zasľúbil.

 

                                                                                                                                                 1. Mojžišova 18, 19

 

      Rodičia si majú byť vedomí toho, že Bohu, kresťanstvu, celému svetu, sebe samým i svojim deťom nemôžu urobiť nič lepšie a užitočnejšie, ako keď svoje deti dobre vychovajú. Lebo tak je vyznačená ich cesta k nebesiam;ani sa nemôžu istejšie blížiť k nebu než práve plnením tohto diela.

Naopak, ničím si nemôžu ľahšie vyslúžiť peklo, ako práve vinou svojich vlastných detí;  rodičia sa nemôžu dopustiť väčšej chyby než tej, že svoje deti zanedbávajú, dovoľujú im kliať, prisahať, vyslovovať nepekné slová, spievať nevhodné piesne a žiť podľa vlastnej vôle.

Niektorí ich sami dráždia podradnými ozdobami a podporou svetu, aby sa len svetu páčili, dosiahli úspech a bohatstvo, vždy s aviac starali o blaho tela než duše. Nieto v tomto ohľade  väčšej škody pre kresťanstvo ako zanedbanosť.

Ak chce niekto kresťanstvu skutočne pomôcť, nech začne pri deťoch, ako to bývalo v minulosti. Falošná prirodzená láska zaslepuje rodičov, aby sa viacej venovali telu než duši.

Deti sú vzácny, trvalý poklad, ktorý majú rodičia chrániť, ako im prikázal Boh, aby ho diabol svet  a telo neurvali a nezničili; po smrti a v posledný deň sa bude požadovať od nich prísny účet.

 

                                                                    Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

  

Komentovať