4. JÚN

                                                          4. JÚN

 

 

(Kristus) seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku.

 

                                                                                                                                                               Galatským 1, 4

 

    Ak prichádza teraz diabol, neviditeľne sa teraz plaziac, a berie ti Slovo spred zraku, ponúka ti, aby si sa umáral, či si Bohom vyhliadnutý k večnému blahoslavenstvu alebo nie, predkladá ti hrôzostrašný výjav Božieho trestu a súdu; síce počet vyvolených je mizivý a zatratených veliký, vtedy buď rozumný a nedaj sa za nijakú cenu zviesť k  nebezpečným úvahám a rečičkám, lebo určite zblúdiš a zlomíš si krk, bráň sa a vrav: Nemám nijaký príkaz, aby som sa trápil vecami, ktoré sú mi privysoké a neprístupné na preskúmanie. Trvám na slovách svätého Pavla, ktorý hovorí, že Kristus seba samého vydal za naše hriechy, aby nás zachránil podľa vôle Boha a nášho Otca.

 

                                                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať