2. JÚN

                                                          2. JÚN 

 

Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu.

 

                                                                                                                                                           Galatským 6, 14

 

     Niektorý kresťan vyvaľuje oči a napína uši, opakujúc so svätým Pavlom: Svet, smrť, hriech, ste mi mŕtvy, a nežije už nič na zemi iba ja a Boh. Svet mi je ukrižovaný, a ja som mu zomrel, teda: Svet si ma neváži, a čo ja zvestujem alebo zvelebujem, je mu na posmech; ale akou mierou meriaš ty mne, takou aj ja tebe; zatracuješ ma, zatracujem aj ja teba; nedbáš o mňa; čo mi záleží na tom, či ma svet nenávidí, len keď som milý Tomu na výsostiach. 

Len vyčíňaj, hriech, očisťuj sa a ohováraj iných, svet, kým sa úpne neunavíte; ja odchádzam, akoby som to ani nepočul. Toto upokojuje srdce každého veriaceho človeka.

 

                                                                   Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať