28. MÁJ

28.MÁJ

A preto aj tí, čo trpia podľa vôle Božej, nech dobre konajú a porúčajú duše vernému Stvoriteľovi.

1. Petrov 4, 19

Je také kresťanské umenie, ktoré si máme osvojiť všetci, aby sme hľadeli na Slovo a zaháňali si spred očí všetky valiace sa biedy a utrpenie. Telo si to umenie vôbec neosvojí; nedovidí ďalej než na prítomné utrpenie. A je to spôsob diabla, ktorý Slovo odsúva ďaleko z očí, aby človek nevidel nič iné len biedu, ktorá ho obklopuje. Ale takto to nesmie zostať; kto sa riadi pocitmi, stráca Krista. Len krížom a utrpením, ako len môžeš, čisť si srdce a myseľ; ak pridlho uvažuješ, bude zlo ešte horšie. Ak si v pokušení a utrpení, opakuj si: Nezúfaj, je to kríž, ktorý som si nevyvolil sám, je to podľa Božieho slova, že takto trpím, a že mám Krista a učím sa. Nechám to chodiť v mene Božom; chcem nechať rozhodovať a bojovať Toho, ktorý mi utrpenie už dávno pririekol a zasľúbil mi svoju Božskú, milostivú pomoc.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať