Blahoželanie k sviatkom

                Požehnané svätodušné sviatky všetkým Vám, ktorí prichádzate po tieto dni na web.stránku evanjelik, či už ako čitatelia, alebo prispievatelia! 

                         Pokoj Vám!

Komentovať