27. MÁJ

                                                          27. MÁJ

 

…preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.

 

                                                                                                                             Matúš 9, 38

 

      Že Božie slovo ešte nepôsobí tak mocne, ako by malo a my sme si priali, nemôžeme pripísať nikomu inému, než tomu, že sme prileniví prosiť o priostré šípy a prihorúce uhlie.

Prikázal nám prosiť, aby Jeho kráľovstvo prišlo a Jeho meno sa posväcovalo, aby tak Jeho slovo a kresťanstvo mohutnelo a silnelo. Ale pretože to nechávame ležať tak ako je, a neprosíme váže, preto to chodieva neuspokojujúco a šípy sú tupé a mdlé, uhlie chladné a nekvalitné, a ani diabol sa pred nimi neobáva. Preto pecitnime a bdejme; čas je tu; vyvádza nám všade mnohé zlé kúsky; ukážme mu tiež niečo, čo ho omrzí, a nás pomstí, neprestávajme Boha prosiť, kým nás nevyzbrojí ostrými šípmi a dostatkom uhlia.

 

                                                   

                                                              Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať