Otvorili Domov lásky Arpáda Bollu v Budapešti

Na Svätodušný pondelok 28. mája 2012 sa veriaci evanjelici v cirkevnom zbore v Budapešti-Rákospalote zišli na milej slávnosti. Za účasti domácej farárky Ponicsán Erzsébet em. biskup Harmati Béla modlitbou a Božím slovom požehnal a otvoril nový Domov lásky Arpáda Bollu. Domov má 34 postelí v jedno a dvojlôžkových apatmánoch a bude slúžiť seniorom. Árpad Bolla bol významný, činorodý ev. kňaz a senior, ktorý pracoval aj v tomto cirkevnom zbore. Na slávnosti bola aj jeho manželka, tri deti a vnuci.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať