Vstúpenie Krista Pána na nebo

          Na dnešný deň -17.mája 2O12 pripadá nám významný sviatok- Vstúpenie Krista Pána.

         O Ňom vyznávame:"…vstúpil na nebesá, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych". Slovo Písma svedčí:

          "Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať od  neba".

                                                    Požehnaný sviatočný deň všetkým !

                            

Komentovať