Stretnutie zástupcov európskych lut. cirkví SLZ v Ostrave

Od 10. mája do 14. mája 2012 sa v Ostrave konalo stretnutie zástupcov luteránskych cirkví SLZ z Európy. Zúčastnilo sa ho 80 delegátov a 20 technických a organizačných pracovníkov a administratívy. Mottom stretnutia bolo: "So zanietením pre cirkev a svet.".Na programe boli témy transformácie cirkvi v meniacom sa svete , príspevky z jednotlivých regiónov a otázky spolupráce do roku 2017. V piatok večer 11. mája sa v ostravskom chráme konali bohoslužby, na ktorých kázal synodný senior Čbr. EC Joel Ruml, liturgoval biskup SCEAV J. Waclavek.Na záver boli pozdravy zástupcov cirkví, spoločnosti a politiky. V nedeľu 13. mája zahraniční hostia na bohoslužbách zvestovali Božie slovo v cirkevných zboroch oboch hosťujúcich cirkví v celom Moravskosliezskom kraji.

(www.evangelikus.hu; www.sceav.cz)

Komentovať