17. MÁJ

                              17. MÁJ

 

Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme boli s Ním aj oslávení.

 

                                                                                                                                                                                                                                          Rímskym 8, 17

 

     Ak chceš byť spoludedičom Pána Ježiša Krista a nechceš spolu s Ním trpieť, a byť Jeho bratom a nebyť Jemu podobný, neuzná ťa iste v posledný deň za nijakého brata a spoludediča, ale spýta sa, kde máš svoju tŕňovú  korunu, kríž, klince a bič, či si bol celému svetu pohoršením ako On a sú všetci, ktorí Mu náležia od stvorenia sveta.

Ak nič takého nebudeš môcť ukázať, ani On ťa nebude pokladať za svojho brata. Teda: Musíme to pretrpieť, a musíme sa v každom ohľade podobať Synovi Božiemu, inak nebudeme povýšený do nádhery spolu s Ním. Áno, kto chce byť Kristov brat a spoludedič, nech myslí na martýrstvo a spoluutrpenie.

 

                     Martin Luther: Smerovník kresťanskej  cesty

Komentovať