9. MÁJ

                               9. MÁJ

  

 

Dúfajte v Neho, ľudia, v každý čas; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.

 

                                                                                                                                                                                     Žalm 62,9

 

     Nedostáva sa vám niečoho? Nezúfajte, jestvuje dobrý Radca, vylievajte si pre Ním srdce, proste celým srdcom, nič mu nezatajujte; nech sa stane čokoľvek, predložte pred Neho všetko bezo zvyšku, ako keď si otvárate srdce pred dobrým priateľom. On rád vypočuje, chce pomôcť a poradiť. Nebojte sa predstúpiť pred Neho a nemyslite si, že niečo je priveľké alebo primnohé. S plnou dôverou, a ak sú vrecká plné nedostatkov, všetko z nich von! On je väčší a mocný, chce viac konať, ako si vyžadujú naše nedostatky.

Len Mu nič nenariaďuje, On nie je človek, ktorého by si mohol primnohým žobraním a prosením oklamať. Čím vytrvalejšie prosíš, tým radšej ťa počúva. Vyznaj sa zo všetkého, nič nezakrývaj; lebo On tiež neudeľuje len čiastočne, ale vylieva svoje požehnanie ako záplavu.

 

                              Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Komentovať