8. MÁJ

                                                          8. MÁJ

 

On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteňatám. Odpovedala mu : Áno, Pane; ale veď aj šteňatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov.

 

                                                                                                                                  Matúš 15, 26-27

 

    Len mnohú ďalšiu nemilosť priťahujeme na seba tým, že Boží úsudok nestrpíme a nedokážeme povedať áno, keď nás pokladá za  hriešnikov a súdi. A keby si to odsúdení dokázali priznať, boli by v tej chvíli blažení. Ústami ešte priznáme, že sme hriešni, ale keď sa Boh ozve v srdci, vzdorujeme a chceli by sme sa radšej vidieť ako zbožní, za zbožných byť uznaní, a ujsť prísnemu úsudku.

Ale musí to byť, ak má mať Boh pravdu vo svojom Slove, že si hriešnik; nuž môžeš využiť právo všetkých hriešnikov, čo im Boh dal, predovšetkým odpustenie hriechov. Takto nebudeš jesť len odrobinky spod stola ako psíča, ale si ako dieťa a máš aj Boha podľa svojej vôle. 

        

                                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať