Posviacka kostola v Českom Tešíne

1.mája t.r. za veľkej účasti veriacich domáceho zboru, ale i z okolitých zborov bol posvätený novo zriadený Boží chrám Vzkriesenia Krista Pána Evanjelicko-luteránskej cirkvi a.v. v ČR v Českom Tešíne. Kostol, ktorý bol prerobený z bývalej synagógy, užíva zbor od 31. októbra m.r. Boží stánok posvätil biskup tejto cirkvi Jan Niedoba. Kázeň Božieho slova na Žalm 111 zvestoval gen. tajomník Spolku Martina Luthera z Erlangenu Rainer Stahl. Prítomní boli na slávnosti zástupcovia SCEAV v ČR, ECAV v ČR, EAC z Poľska a iní ekumenickí hostia. Pozdrav odovzdal aj farár z Drážďan Thomas Boettrich, odkiaľ pochádzajú stoličky, oltár, kazateľňa, krstiteľnica a  pult.

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať