Rev. Jensen Seyenkulo – nový biskup Luteránskej cirkvi v Libérii

Programový riaditeľ ELCA Rev. Jensen D. Seyenkulo bol 28. apríla na 14. bienálnom cirkevnom zhromaždení zvolený v prvom kole za nového biskupa Luteránskej cirkvi v Libérii. Rodák z Libérie po absolvovaní teologických štúdií doma ,dostal pozvanie na ďalšie štúdiá do USA. Tam si ukončil aj doktorandské štúdiá, pracoval aj ako zborový farár v Chicagu, potom bol zvolený za programového riaditeľa. Jeho manželka Linda Johnson Seyenkulo je tiež farárkou. Spolu majú tri deti. Najbližším plánom nového biskupa je finančne osamostatniť ústredie cirkvi v Libérii, lebo hoci cirkev existuje už 150 rokov, jej ústredie doteraz bolo finančne stále odkázané na zahraničnú pomoc. Cirkev je členkou SLZ, má 71 196 členov.

(www.elca.org)

 

Komentovať