Evanjelická identita v Rige,Lotyšsko

26. a 27. apríla 2012 konalo sa  v Rige stretnutie biskupov troch pobaltských a dvoch ruských členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu. Na porade bol prítomný Martin Junge, gen. tajomník SLZ, Eva Sybille Vogel Mfato, európska referentka ako aj biskup Tamás Fabíny ,podpredseda SLZ, zodpovedný za región Strednej a  Východnej Európy. Lotyšskú cirkev zastupovali: arcibiskup Janis Vanags, biskup Einars Alpe a biskup Pavils Bruvers. Litovskú cirkev: biskup Mindauskas Sabutis.Estónsku cirkev: arcibiskup Andres Poeder, asesor Tiit Salumäe a vedúca administratívy Urmas Viilma. ELKRAS zastupoval biskup z Moskvy Dietrich Brauer a ELCI jej biskup Arri Kugappi. Na programe bola rozsiahla diskusia o zachovaní evanjelickej identity pri príprave osláv Veľkého jubilea reformácie r. 2017 s ohľadom na dobré ekumenické vzťahy v jednotlivých krajinách.Ako dedičstvo reformácie sa vyzdvihlo vyučovanie (katechizácia) modernými prostriedkami. V niektorých krajinách je problematická spolupráca na oslavách s katolíckou cirkvou, v iných tomu bránia charizmatické protestantské spoločenstvá. Popri hľadiskách SLZ: globálne, ekumenické a kajúce treba vyzdvihnúť nie jednu osobu, ale treba predstaviť čerstvosť evanjelia.V Estónsku budú oslavy reformácie a založenia cirkvi a blízko aj storočnica nezávislosti štátu. V Estónsku chcú opäť postaviť -odhaliť pomník Luthera.Ruské a baltické prípravy sú ešte len na úrovni plánov.Teologické debaty sa viedli o otázkach vzťahu hermeneutiky a dogmatiky v oblasti etiky -homosexualita a ordinácia žien. V týchto otázkach sú medzi vedením SLZ a týmito cirkvami rozdielne pohľady. Po skončení porady maďarská delegácia vykonala návštevu Lotyšskej cirkvi, najmä dištrikt Daugapilis. Hostia z Maďarska viedli rozhovory s duchovnými i neordinovanými. Navštívili chrámy a i niektoré zariadenia. Prijali ich aj zástupcovia mestskej samosprávy. Biskup Fabíny v nedeľu Jubilate kázal po nemecky v katedrále v Daugapilis. Na oplátku prídu ešte v tomto roku na návštevu do Ev. cirkvi v MR traja mládežnici a jeden biskup z Lotyšska.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať