29. APRÍL

                                                         29. APRÍL

 

Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo  mne.

 

                                                                                                                       Rímskym 7, 20

 

 

    Ak by tohto ( v nás prebývajúceho ) hriechu nebolo, nebolo by ani nijakého skutočného hriechu, k tomu hriechu totiž nedochádza ako  k všetkým ostatným hriechom, on jednoducho existuje, žije  a zapríčinuje všetky hriechy, nepáše sa v krátkej, alebo v dlhej chvíli, lež kde sa nachádza človek, tam je aj tento hriech. 

Tu nie je rozhodujúce, ako dlho sa človek chráni, zlepšuje a uzdravuje – čo teda robí navonok – vo vnútri zostáva kmeň, koreň a žriedlo zla; tu sa musí predovšetkým utesniť otvor žriedla a strom vyvrátiť z koreňov, ináč vytryskne z desiatich miest, ak by si si nejaké vedľajšie utesnil a žriedlo odstraňoval.

Liečba sa musí uskutočňovať zvnútra, ináč to zvonku môžeš večne natierať, vtierať masti a náplasťou zakrývať, neprestane to mokvať, môžeš v natieraní pokračovať, a bude to ešte horšie. Nepomôže tu nijaký zákon ani trest, aj keby hneď tisíc pekiel nadišlo, lež jedine milosť Božia musí zasiahnuť, ktorá čistí podstatu a pretvára v novú.

 

                                                                       Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať