30. APRÍL

                                                          30. APRÍL

 

Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi,…

 

                                                                                                                                       2 Korintským 2, 14a

 

     Často sa situácia veriacich zdá úplne beznádejná, a my celkom na dne. Viera však vždy víťazí a prekonáva všetky nedostatky a nebezpečenstvá, ktoré svätých postihujú. Ona robí vidiacich slepými a počujúcich hluchými, a naopak, tiež hluchých počúvajúcimi a slepých vidiacimi, vedno:  nehreší a nič nestráca.

Alebo, keď z nerozvážnosti alebo z neopatrnosti prekročí alebo pochybí, už vopred sa snaží k Bohu vzhliadať a polepšiť sa, aby nedostatky zakryla, a napokon predsa len našla šťastné a dobré východisko. Taká silná je viera a modlitba.

Áno, viera je skutočne všemocná a živá, činná vec, pretože sa so všetkou odvahou do slova vnára a na slove visí. Kiež dá Boh, aby sa diala pri nás Jeho vôľa.

 

                                                           MartinLuther: Smerovník kresťanskej cesty 

Komentovať