28. APRÍL

                                                         28. APRÍL

 

Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

 

                                                                                                                                 Zjavenie Jána 1, 5 – 6

 

 

     Veriaci sú opravdiví králi, nie žeby zlaté koruny na hlavách nosili, zlaté žezlo držali, v hodvábnom, zamatovom a zlazom rúchu a purpure vystupovali, lež čo je nádhernejšie: sú pánmi nad smrťou a diablom, peklom a akýmkoľvek  nešťastím. Im je potupa cťou, peklo nebies ríšou, smrť životom, diabol strašiakom, hriech spravodlivosťou, nešťastie šťastím, chudoba bohatstvom, atď. 

Lebo sú pánmi nad všetkým, nezháňajú sa po nikom, pretože sú Boží a Boha majú za priateľa, áno, milého Otca, pri ktorom nachádzajú bohatstvo, veľké poklady, všetko dobro a plnosť; preto im nemôže uškodiť nijaký hriech, smrť, diabol, hlad, smäd, chlad, horúčava, meč ani akékoľvek nešťastie. Áno, v Ňom  premáhajú aj všetko ďalšie a nachádzajú v tom opak: v chudobe bohatstvo, v hriechu spravodlivosť, v potupe česť, v hlade a smäde plnosť dobra.

 

                                                                            Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty 

Komentovať